کارسوق کارزار

اهداف اصلی کارسوق کارزار عبارتند از

کارسوق کارزار کلبه آفرینش فکر
کارسوق کارزار کلبه آفرینش فکر
  • افزایش توان حل مسأله.
  • تجربه‌ی یک کارگروهی.
  • ایجاد فضای با نشاط فکری.
  • سنجش توان علمی دانش‌آموزان.

اجرای برنامه

کارزار یک فکرسوق حل مسأله است که دانش‌آموزان در آن به صورت گروهی با خرید سوال و حل آن امتیاز خود را افزایش می‌دهند . در این کارزار مسائل در سه سطح دشواری تقسیم بندی می‌شوند. وجود قسمت های دوئل و پیکار که مبتنی بر انجام بازی فکری هستند، هیجان ویژه‌ای به این برنامه می‌بخشد.

در انتهای برنامه وضعیت و توان دانش آموزان بر اساس مدت زمان لازم برای حل مسأله و نوع سوال توسط سیستم هوشمند برنامه، تحلیل می‌گردد و نتیجه آن در اختیار مدرسه قرار می‌گیرد. اجرای فکرسوق در دو سطح مهتران و کهتران (برای گروه سنی راهنمایی و دبیرستان) قابل اجراست.

این فکرسوق برای دانش آموزان علاقمند به ریاضی توصیه می‌شود.

به بالای صفحه بردن