سوابق کلبه

کارسوق‌های میدانی کلبه آفرینش فکر با هدف ترویج فرهنگ تفکر و آموزش ریاضی

•    جشنواره تابستانه
•    محل اجرا: گذرگاه هفده شهریور
•     سفارش دهنده: فرهنگسرای شهر
•    مدت اجرا: ۳۲ شب
•    تعداد مربي: ۱۰
•    فضاي اجرا: ۷۰ مترمربع
•    تاريخ اجرا: تابستان ۹۵

•    بر آستان جانان
•    محل اجرا: گذرگاه هفده شهریور
•     سفارش دهنده: فرهنگسرای شهر
•    مدت اجرا: ۲۴ شب
•    تعداد مربي: ۱۵
•    فضاي اجرا: ۱۱۰ مترمربع
•    تاريخ اجرا: تابستان ۹۵

•    بزرگداشت حکیم عمر خیام (روز ملی ریاضیات)
•    محل اجرا: بوستان ملت
•     سفارش دهنده: خانه ریاضیات تهران
•    مدت اجرا: ۲ روز کامل
•    تعداد مربي: ۱۳
•    فضاي اجرا: ۱۰۰ مترمربع
•    تاريخ اجرا: بهار ۹۵

•    جشنواره نوروزگار
•    محل اجرا: برج ميلاد تهران
•     سفارش دهنده: برج ميلاد تهران
•    مدت اجرا: 12 روز
•    تعداد مربي: ۱۴
•    فضاي اجرا: ۱۲۰ مترمربع
•    تاريخ اجرا: نوروز ۹۵

•    جشنواره شهر خدا
•    محل اجرا: برج ميلاد تهران
•     سفارش دهنده: معاونت بهره‌برداري برنامه برج ميلاد
•    مدت اجرا: ۲۵ شب
•    تعداد مربي: ۱۲
•    فضاي اجرا: ۳۵۰ مترمربع
•    تاريخ اجرا: تابستان ۹۴

•    جشنواره بازي
•    محل اجرا: فرهنگسراي اميد
•    سفارش دهنده: فرهنگسراي اميد
•    مدت اجرا: ۱۲ پنجشنبه
•    تعداد مربي: ۶
•    فضاي اجرا: ۷۰ متر مربع
•    تاريخ اجرا: تابستان ۹۴

•    شوق انتظار
•    محال اجرا:‌ بوستان پرواز
•    سفارش دهنده: معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه2
•    تعداد مربي: ۵
•    مدت اجرا: ۱ شب
•    فضاي اجرا: ۶۵ متر مربع
•    تاريخ اجرا: تابستان ۹۴

•    مجتمع پتروشيمي عسلويه
•    محل اجرا:‌ هتل شينو
•    مدت اجرا: ۱۷ برنامه صبح تا شب
•    تعداد مربي: ۵
•    فضاي اجرا: ۵۵ متر مربع
•    تاريخ اجرا: بهار ۹۴

•    جشنواره نوروزي برج ميلاد تهران
•    محل اجرا: برج ميلاد تهران
•    سفارش دهنده: معاونت بهره‌برداري برج ميلاد تهران
•    مدت اجرا: ۱۷ برنامه صبح تا شب
•    تعداد مربي: ۷
•    مساحت اجرا: ۷۵ متر مربع
•    تاريخ اجرا: بهار ۹۴

•    روز جهاني كودك
•    محل اجرا: بوستان آب و آتش
•    سفارش دهنده: جمعيت امام علي(ع)
•    تعداد مربي: ۵
•    مدت اجرا: صبح تا عصر
•    فضاي اجرا:  ۶۵ متر مربع
•    تاريخ اجرا: پاييز ۹۳

•    پرواز در پرواز
•    محل اجرا: بوستان پرواز
•    سفارش دهنده: مسجد جامع بهرود
•    تعداد مربي: ۹
•    فضاي اجرا: ۱۰۰ متر مربع
•    تاريخ اجرا: پاييز ۹۳

•    نمايشگاه توليد ملي
•    محل اجرا: بوستان گفتگو
•    سفارش دهنده: ستاد توانمندسازي شهرداري
•    نعداد مربي: ۷
•    مدت اجرا: ۱۰ برنامه صبح تا شب
•    فضاي اجرا: ۶۰ متر مربع
•    تاريخ اجرا: پاييز ۹۳

•    فصل نيايش
•    محال اجرا:‌ بوستان نهج‌البلاغه
•    سفارش دهنده: معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه2
•    تعداد مربي: ۸
•    مدت اجرا: ۱۷ شب
•    فضاي اجرا: ۶۵ متر مربع
•    تاريخ اجرا: تابستان ۹۳

•    فصل نيايش
•    محال اجرا:‌ بوستان پيروزي
•    سفارش دهنده: معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه ۱۳
•    تعداد مربي: ۴
•    مدت اجرا: ۶ شب
•    فضاي اجرا: ۴۵ متر مربع
•    تاريخ اجرا: تابستان ۹۳

•    فرهنگسراي كتاب
•    محال اجرا:‌ بوستان ساعي
•    سفارش دهنده: فرهنگسراي سرو
•    تعداد مربي: ۵
•    مدت اجرا: ۳ شب
•    فضاي اجرا: ۴۰ متر مربع
•    تاريخ اجرا: تابستان ۹۳

•    جشنواره سلامت
•    محل اجرا: برج ميلاد تهران
•    سفارش دهنده: دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تهران
•    تعداد مربي: ۴
•    مدت اجرا: ۷ برنامه صبح تا شب
•    فضاي اجرا: ۴۰ متر مربع
•    تاريخ اجرا: بهار ۹۲

•    نمايشگاه فانكس
•    محل اجرا: بوستان گفتگو
•    سفارش دهنده: نشر شهر
•    تعداد مربي: ۵
•    مدت اجرا: ۱۰ برنامه صبح تا شب
•    فضاي اجرا: ۴۰ متر مربع
•    تاريخ اجرا: زمستان ۹۲

•    جشنواره ترنج
•    محل اجرا: فرهنگسراي خاوران
•    سفارش دهنده: فرهنگسراي سرو
•    تعداد مربي: ۱۵
•    مدت اجرا: ۲ برنامه صبح تا عصر
•    فضاي اجرا: ۲۵۰ متر مربع
•    تاريخ اجرا: تابستان ۹۲

•    بر آستان جانان
•    محل اجرا: ورزشگاه جانبازان شهر ري
•    سفارش دهنده: فرهنگسراي ولا
•    تعداد مربي: ۷
•    مدت اجرا: ۱۲ شب
•    فضاي اجرا: ۴۰ متر مربع
•    تاريخ اجرا: تابستان ۹۲

•    بر آستان جانان
•    محل‌هاي اجرا
•    بوستان جوانمردان
•    ميدان شهدا
•    بوستان بهاران (فرهنگسراي بهاران)
•    بوستان وليعصر (فرهنگسراي وليعصر)
•    بوستان ولايت
•    بوستان نوفل لو شاتو (فرهنگسراي هنگام)
•    بوستان لواساني (فرهنگسراي خاتم)
•    بوستان قبا
•    بوستان خاوران (فرهنگسراي خاوران)
•    سفارش دهنده: سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
•    تعداد مربي: ۷ نفر براي هر يك از برنامه‌ها
•    مدت اجرا: ۸ شب
•    فضاي اجرا: حدود ۸۰ متر مربع
•    تاريخ اجرا: تابستان ۹۲

•    فرهنگسراي كتاب
•    محل اجرا: نمايشگاه بين المللي كتاب
•    سفارش دهنده: سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران
•    تعداد مربي: ۱۵
•    فضاي اجرا: ۳۰۰ متر مربع
•    مدت اجرا: ۹ روز
•    تاريخ اجرا: بهار ۹۲

•    جشنواره نوروزه كيش
•    محل اجرا: جزيره كيش
•    سفارش دهنده: معاونت فرهنگي مناطق آزاد كيش
•    تعداد مربي: ۵
•    فضاي اجرا: ۲۵ متر مربع
•    مدت اجرا: ۱۵ شب
•    تاريخ اجرا: بهار ۹۲

•    جشنواره تابستانه
•    محل اجرا: پارك شهر
•    سفارش دهنده: معاونت امور اجتماعي منطقه ۱۲
•    تعداد مربي: ۷
•    فضاي اجرا: ۵۰ متر مربع
•    مدت اجرا: ۱۰ شب
•    تاريخ اجرا: تابستان ۹۲

•    برآستان جانان
•    محل‌ اجرا: بوستان المهدي
•    سفارش دهنده: معاونت امور اجتماعي منطقه ۹
•    تعداد مربي: ۵
•    فضاي اجرا: ۳۰ متر مربع
•    مدت اجرا: ۲۶ شب
•    تاريخ اجرا: تابستان ۹۱

•    برآستان جانان
•    محل‌ اجرا: بوستان ميعاد
•    سفارش دهنده: فرهنگسراي فردوس
•    تعداد مربي: ۵
•    فضاي اجرا: ۳۵ متر مربع
•    مدت اجرا: ۵ شب
•    تاريخ اجرا: تابستان ۹۱

•    برآستان جانان
•    محل‌ اجرا: بوستان بهاران
•    سفارش دهنده: فرهنگسراي بهاران
•    تعداد مربي: ۵
•    فضاي اجرا: ۴۵ متر مربع
•    مدت اجرا: ۵ شب
•    تاريخ اجرا: تابستان ۹۱

•    بزرگداشت حكيم عمر خيام
•    محل‌هاي‌ اجرا: فرهنگسراي انديشه، فرهنگسراي بهمن
•    سفارش دهنده: خانه رياضيات تهران
•    تعداد مربي: ۹
•    فضاي اجرا: ۶۰۰ متر مربع
•    مدت اجرا: يك برنامه صبح تا شب
•    تاريخ اجرا: بهار ۹۱

•    افتتاحيه خانه رياضيات تهران
•    محل‌هاي‌ اجرا: بوستان سئول
•    سفارش دهنده: خانه رياضيات تهران
•    تعداد مربي: ۶
•    فضاي اجرا: ۵۰۰ متر مربع
•    مدت اجرا: دو روز برنامه صبح تا شب
•    تاريخ اجرا: پاييز ۹۰

•    فرهنگسراي آسمان
•    محل‌هاي‌ اجرا: بام تهران (توچال)
•    سفارش دهنده: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه یک
•    تعداد مربي: ۶
•    فضاي اجرا: ۳۵۰ متر مربع
•    مدت اجرا: ۲۵  شب
•    تاريخ اجرا: تابستان ۹۰

•    پانزده‌نشين‌ها
•    محل‌هاي‌ اجرا: فرهنگسراي خاوران
•    سفارش دهنده: سفارش فرهنگسراي خاوران
•    تعداد مربي: ۵
•    فضاي اجرا: ۲۵۰ متر مربع
•    مدت اجرا: ۱۲ روز
•    تاريخ اجرا: تابستان ۹۰

•    انديشه‌هاي من و مامان و بابام
•    محل‌هاي‌ اجرا: موزه حيات وحش تهران
•    سفارش دهنده: معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه1
•    تعداد مربي: ۴۵
•    فضاي اجرا: ۱۲۰۰ متر مربع
•    مدت اجرا: ۴ برنامه صبح تا شب
•    تاريخ اجرا: پاييز ۸۹

سوابق برگزاري مسابقات علمي

روباتيك شكوفا منطقه يك
•    نوع مسابقه: مسابقات روباتيك در ۱۰ رشته مختلف
•    سفارش دهنده: معاونت امور اجتماعي و فرهنگي منطقه يك تهران
•    مخاطب: كودكان و نوجوانان ۷ تا ۱۷ سال
•    فضای مسابقه:  سالن مسابقات
•    تعداد اجرا: سال ۹۱، سال ۹۲، سال ۹۳ و سال ۹۴
•    تعداد شركت‌كنندگان: بين ۳۵۰ تا ۴۵۰ نفر در هر سال
•    مدت زمان اجرا: دو روز متوالي در هر سال
•    مدارس شرکت کننده: تعداد زيادي از مدارس منطقه يك تهران و مدارس استعدادهاي درخشان تهران

ماراتن رياضي
•    نوع مسابقه: به صورت برگه سوال بازي‌هاي منطقي و استدلالي با زمان باز
•    مخاطب: نوجوانان ۱۰ تا ۱۵ سال
•    فضای مسابقه: مدرسه
•    مدت زمان اجرا:  دو ماه و نیم
•    تعداد اجرا: سال‌هاي ۹۰، ۹۱ و ۹۲
•    مدارس شرکت کننده: راهنمایی فرزانگان ۱، راهنمایی فرزانگان ۲، راهنمایی فرزانگان ۳، راهنمایی علامه حلی ۳، فرزانگان پویا، راهنمايي دخترانه راه رشد، راهنمايي روشنگر، راهنمايي نرجس، راهنمايي نوآور، راهنمايي جاوید، راهنمايي نیما یوشیج، راهنمايي علامه حلي اراك، راهنمايي دخترانه معلم، …

هوشنامه
•    نوع مسابقه: مجموعه معما و مفاهيم شهروندي به صورت دفترچه‌اي-اينترنتي
•    مخاطب: نوجوانان ۱۰ تا ۱۵ سال
•    فضای مسابقه:  دفترچه، اینترنت
•    تعداد اجرا: سال ۹۰ و ۹۱
•    تیراژدفترچه: ۵۰۰۰ جلد (سال ۹۱) و ۳۰۰۰ جلد (سال ۹۰)
•    مدت زمان اجرا: یک فصل در هر سال
•    سفارش دهنده: اداره آموزشهای شهروندی شهرداری منطقه یک (سال ۹۱)

فتح کشور
•    نوع مسابقه: حل مسآله اينترنتي
•    مخاطب: نوجوانان ۱۰ تا ۱۵ سال
•    فضای مسابقه: اینترنت
•    مدت زمان اجرا:  دو ماه
•    تاريخ اجرا: بهار ۹۱

مسابقات راهبرد
•    نوع مسابقه: بازي‌هاي استراتژيك رو در رو به صورت تيمي
•    مخاطب: نوجوانان ۱۰ تا ۱۵ سال
•    فضای مسابقه: خانه ریاضیات تهران
•    تعداد اجرا:  دو دوره
•    سفارش دهنده: خانه ریاضیات تهران
•    مدارس شركت‌كننده: راهنمايي فرزانگان۱، راهنمايي فرزانگان۲،‌راهنمايي فرزانگان۳، راهنمايي علامه حلي۱، راهنمايي علامه حلي۲ و راهنمايي علامه حلی ۳
•    تاريخ اجرا: زمستان ۹۰

فهرست اجراي كارسوق‌ها و دوره‌هاي آموزش ریاضی كلبه آفرينش فكر در مراکز آموزشی

•    پانسیون تابستانه کلبه آفرینش فکر در ۱۲ سرای محله تهران در ۱۲ منطقه مختلف معادل ۹۶۰ جلسه آموزشی با همکاری ۳۸ مربی
•    خانه رياضيات تهران/ دوره‌ آموزش ریاضی تقارن/دوره آموزش ریاضی نور و سایه/دوره آموزشی تفکر دور همی
•    كلبه آفرينش فكر براي عموم/دوره آموزشي تقارن/دوره آموزش ریاضی هندسه و نقوش/دوره آموزش ریاضی تفكر از طريق حل مسأله
•    دبيرستان علامه حلي ۱/ كارسوق كارزار
•    دبيرستان علامه حلي ۲/ دوره‌هاي آموزشي روباتيك
•    دبيرستان علامه حلي ۳/ راه اندازي بخش رياضي نمايشگاه دست‌آوردهاي دانش‌آموزي
•    دبيرستان علامه حلي ۴/ كارسوق پوياسازه
•    دبيرستان علامه حلي ۷/ كارسوق كشف الاسرار
•    دبيرستان علامه حلي ۸/ كارسوق كارزار/ كارسوق پوياسازه/دوره آموزشي روباتيك
•    راهنمايي علامه حلي ۱۰/ كارسوق كار و انديشه/ كارسوق كارزار
•    دبيرستان فرزانگان ۱/ برگزاري ۲۱ دوره آموزش رياضي بسازيم، رياضيات زيبا و فيزيك و آزمايش تابستانه/كارسوق نظريه بازي و بورس
•    دبيرستان فرزانگان ۴/ كارسوق كارزار/دوره‌هاي آموزشي روباتيك
•    دبيرستان فرزانگان ۶/ برگزاري ۷ دوره آموزشي فيزيك و آزمايش
•    دبيرستان علامه طباطبايي آبشناسان/كارسوق پوياسازه
•    دبيرستان پسرانه نويد صالحين/كارسوق كاروانديشه
•    دبيرستان دخترانه نوآور/كارسوق كاروانديشه/حمايت از دوره‌هاي آموزشي روباتيك
•    دبيرستان دخترانه حضرت زينب/كارسوق كاروانديشه/۶ دوره آموزش ریاضی تفكر از طريق حل مسأله
•    دبيرستان دوره اول خرد/کارسوق کار و اندیشه/کارگاه تابستانه آموزش ریاضی
•    راهنمايي فرزانگان ۱/ كارسوق كاروانديشه/ كارسوق پوياسازه/ دوره‌هاي آموزشي روباتيك
•    راهنمايي فرزانگان ۲/كارسوق كاروانديشه/ كارسوق پوياسازه
•    راهنمايي فرزانگان ۳/كارسوق جام ركوردها/كارسوق كاروانديشه/كارسوق پوياسازه/كارسوق كشف الاسرار/كارسوق كارزار/دوره‌هاي آموزشي روباتيك
•    راهنمايي فرزانگان ۴/كارسوق كارزار/كارسوق كاروانديشه
•    راهنمايي فرزانگان ۵/دوره آموزشي بهانه‌هايي براي تفكر
•    راهنمايي فرزانگان ۶/كارسوق پوياسازه/دوره آموزش ریاضی تفكر از طريق حل مسآله
•    راهنمايي علامه طباطبايي آبشناسان/كارسوق كشف الاسرار/ ۱۴ دوره آموزشي فيزيك و آزمايش
•    راهنمايي علامه طباطبايي ميرداماد/كارسوق كشف الاسرار/كارسوق كاروانديشه/ ۸ دوره آموزشي فيزيك و آزمايش
•    راهنمايي علامه طباطبايي فرمانيه/كارسوق كشف الاسرار/كارسوق كاروانديشه/كارسوق كارزار/ ۸ دوره آموزشي فيزيك و آزمايش
•    مجتمع آموزشي ضحي/ كارسوق كاروانديشه
•    راهنمايي پسرانه سما ۷/ كارسوق كاروانديشه
•    راهنمايي دخترانه نوآور/ كارسوق كاروانديشه/كارسوق كشف الاسرار
•    راهنمايي دخترانه معلم/كارسوق كاروانديشه/ دو دوره‌ آموزشي تفكر از طريق بازي/آموزش ریاضی تفكر از طريق حل مسأله
•    راهنمايي دخترانه صبا/كارسوق كار و انديشه
•    راهنمايي دخترانه فجر دانش/كارسوق كشف الاسرار
•    راهنمايي شهيد غفاري/ كارسوق كاروانديشه
•    راهنمايي دخترانه نرجس/ كارسوق كاروانديشه
•    راهنمايي پسرانه پيوند صدرا/كارسوق كاروانديشه/كارسوق جام ركوردها/كارسوق كشف الاسرار
•    دبستان سپهر معرفت/كارسوق كاروانديشه

به بالای صفحه بردن