کارسوق کار و اندیشه

اهداف اصلی کارسوق ریاضی کار و اندیشه عبارتند از

کارسوق کار و اندیشه کلبه آفرینش فکر
کارسوق کار و اندیشه کلبه آفرینش فکر
  • ایجاد هیجان و لذت تفکر کوتاه مدت از کار گروهی.
  • ایجاد بستر آشنایی با کاربردهای منطق و استدلال ریاضی به صورت غیر مستقیم.
  • شناخت دانش آموزان از توانایی‌ها ی ذهنی و مهارت‌های تعاملی خود و یکدیگر و نیز درک اهمیت و اثربخشی کارگروهی (با توجه به توانمندی‌های هریک از اعضای گروه)
  • آشنایی با ابزار و بازی‌هایی که می‌تواند به رشد قوه‌ی تفکر دانش‌آموزان کمک کند.

 

شیوه‌ی اجرا

فضای اجرای طرح به صورت مجموعه‌ای از غرفه‌هاست که در هرکدام از آن‌ها یک یا چند فعالیت چالش برانگیز فکری با محوریت ریاضی ارائه می‌شود. هرغرفه بسته به نوع فعالیت‌های آن یک یا دو مجری دارد. در طول زمان اجرای برنامه، هر گروه سعی می‌کند با انجام فعالیت‌های بیشتر و همچنین تعامل بهتر امتیاز بیشتری کسب نماید .

این فکرسوق بیشتر برای دانش‌آموزانی توصیه می‌شود که نیاز به ایجاد انگیزه و شوق نسبت به تفکر ریاضی دارند.

به بالای صفحه بردن