کلبه آفرینش فکر در جهت ارتقای سطح تفکر منطقی کودکان و نوجوانان و ساخت زیربنای ریاضی مناسب برای آن‌ها، خدمات زیر را طراحی نموده است. این خدمات به مراکز علمی و فرهنگی همچون مدارس، فرهنگسراها،‌ خانه ریاضیات تهران و دیگر مراکز و نهادهای مرتبط ارائه می‌گردد.

برای ملاحظه پروژه‌های انجام شده‌ی کلبه، اینجا را ملاحظه بفرمایید.

به بالای صفحه بردن