کارسوق پویاسازه

اهداف اصلی کارسوق پویاسازه عبارتند از

کارسوق پویاسازه کلبه آفرینش فکر
کارسوق پویاسازه کلبه آفرینش فکر

 

  • ایجاد هیجان و لذت از خلق ایده‌های نو.
  • تجربه‌ی طراحی نقشه و عملی کردن ایده‌های ذهنی.
  • تقویت قدرت نگاه خلاقانه به محیط.
  • افزایش قدرت تعامل و انجام دقیق کارگروهی.

­­

اجرای برنامه

چند هفته پیش از روز فکرسوق، راهنمایی از قوانین و نکات مهم فکرسوق و همچنین چند فیلم کوتاه آموزشی در اختیار گروه‌ها قرار می‌گیرد. آن‌ها در این زمان فرصت دارند تا با خلق ایده‌های نو با استفاده از ابزارهای ساده، سازه‌ها و مکانیزم‌هایی بسازند که به صورت پشت سر هم و بدون دخالت نیروی خارجی اجرا شوند.

دانش آموزان با یکدیگر و یا با اعضای خانواده خود به صورت گروهی در این فکرسوق شرکت می‌کنند. در مدت زمان اجرای برنامه، هر گروه سعی می‌کند نقشه‌های از قبل طراحی شده‌ی خود را به صورت دقیق به اجرا درآورد.

مربیان علاوه بر داوری و راهنمایی گروه­ها، وظیفه‌ی وصل کردن زمین‌ها و ایجاد قسمت پایانی برنامه با دومینو یا سازه‌های فیزیکی را نیز بر عهده دارند که ریزش دومینوهای کل شرکت کنندگان یک‌پارچه شود.

این فکرسوق برای هر دانش‌آموزی توصیه می‌شود.

به بالای صفحه بردن