کارسوق کشف الاسرار

اهداف اصلی کارسوق ریاضی کشف الاسرار عبارتند از

کارسوق کشف الاسرار کلبه آفرینش
کارسوق کشف الاسرار کلبه آفرینش
  • ایجاد هیجان و لذت از اکتشاف.
  • افزایش توانایی برقراری رابطه بین دانسته‌ها.
  • افزایش توجه و دقت به محیط پیرامون و ایجاد جسارت برای تغییر زاویه‌ی نگاه.
  • تقویت روحیه‌ی جستجوگری.
  • افزایش قدرت تعامل و تبادل اطلاعات.
  • ایجاد بستری علمی جهت تقویت مهارت‌های انجام کارگروهی.

 

شیوه‌ی اجرا

فضای اجرای طرح به صورت مجموعه‌ای از سرنخ‌ها و رمزهاست که هرکدام، شرکت‌کنندگان را به سرنخ دیگری ارجاع می‌دهد. همچنین در این فضا مفاهیم مقدماتی رمزنگاری و تبدیلات ساده‌ی ریاضی به صورت غیر مستقیم به دانش‌آموزان منتقل می‌شود . مجموعه‌ی نتایج به‌دست‌آمده علاوه بر ایجاد مسیرهایی اکتشافی، قسمتی از یک رمز کلی‌تر را به دانش آموزان ارائه می‌کند.

این فکرسوق به صورت گروهی و با تیم‌های دانش‌آموزی یا خانوادگی برگزار می‌شود. در طول زمان اجرای برنامه هر گروه سعی می‌کند با همکاری اعضای خود، زودتر رمز اصلی را کشف کند.

این فکرسوق برای هر نوع دانش آموزی توصیه می‌شود.

به بالای صفحه بردن