کلبه

آموزش و یادگیری لذت‌بخش ریاضی از طریق بازی.

 

مستندی از کارگاه‌های کلبه آفرینش فکر در مناطق مختلف شهر تهران

مستندی از کارگاه‌های مربیان کلبه آفرینش فکر در پانسیون تابستانه

به بالای صفحه بردن