همکاران کلبه

از بزرگترین افتخارات کلبه آفرینش فکر، همکاری با عزیزانی علاقمند، خوش فکر و بزرگواریست که این سال‌ها در برنامه‌های مختلف، همکار و همدل کلبه بوده‌اند.

profile-woman-copy زهرا احمدی
مربی دوره‌های آموزشی، مربی کارسوق
كارشناس رياضي دانشگاه خوارزمي
profile-ahmadi فاطمه سادات احمدی
مربی کارسوق، مربی دوره آموزشی
کارشناس اقتصاد دانشگاه تهران
profile-akhavein  مهرزاد اخوین
مربی کارسوق، طراح فیلم آموزشی
کارشناس فیزیک دانشگاه تهران
کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
profile-man  علی اعرابی
مربی دوره‌های آموزشی، مربی کارسوق
كارشناس رياضي دانشگاه تهران
کارشناس ارشد ریاضی دانشگاه شهید مدرس
profile-arabi  محمدعلی اعرابی
مربی کارسوق‌ها، طراح کارسوق، برنامه نویس
کارشناس ارشد ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
profile-aghapour  سیدسجاد آقاپور
طراح دوره‌های آموزشی فیزیک
دكتراي فيزيك دانشگاه صنعتي شريف
دبیر پژوهش فیزیک دبیرستان علامه حلی۱
profile-amini-masume  معصومه امینی
مربی کارسوق
کارشناس ارشد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی
profile-aminian  علی امینیان
مربی کارسوق
کارشناس مواد دانشگاه امیرکبیر
profile-woman-copy  سیمین اورعی
مربی کارسوق
کارشناس ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
profile-irani  فرناز ایرانی
مربی کارسوق، مربی دوره‌های آموزشی
کارشناس ارشد ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
profile-man  محمد باباخانی
مربی دوره‌ آموزشی
كارشناس رياضي دانشگاه شهيد بهشتي
profile-man  محمد بزرگ زاده
مسئول واحد اپلیکیشن
كارشناس رياضي دانشگاه صنعتي شريف
كارشناس ارشد MBA  دانشگاه تهران
profile-pejman2  حمیدرضا پژمان
مربی کارسوق، مربی دوره آموزشی
کارشناس ارشد آموزش ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
profile-man  امین تهرانی
مربی کارسوق
كارشناس علوم كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف
profile-jahangiri  مجید جهانگیری
طراح بازی، مربی کارسوق
کارشناس ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی
دبیر پژوهش ریاضی دبیرستان علامه حلی۱
profile-choobkar  زهرا چوبکار
مسئول دوره‌های آموزشی
کارشناس ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
profile-woman-copy  سها چیت ساز
مربی کارسوق
کارشناس علوم کامپیوتر دانشگاه شهيد بهشتي
profile-hamdavi  امیرحسین حمداوی
مدیر کلبه آفرینش فکر
کارشناس ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
کارشناس ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
profile-man  سید پوریا حسینی
مربی کارسوق
کارشناس فیزیک دانشگاه شهيد بهشتي
profile-woman-copy  زهرا حمیدیا
مربی دوره‌ آموزشی
كارشناس فيزيك دانشگاه اميركبير
 profile-man  محمدخطیبی
طراح دوره‌های آموزشی فیزیک، مربی دوره فیزیک
كارشناس فيزيك دانشگاه تهران
profile-khoshnia  فائزه خوش نیا
مربی کارسوق، مربی دوره آموزشی
کارشناس ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
profile-ravar  زینب راور
مربی کارسوق، مربی دوره آموزشی
دکترای عمران دانشگاه تهران
profile-amin-rahimi  محمدامین رحیمی

طراح بازی، مربی کارسوق
کارشناس ارشد ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

profile-woman-copy  یاسمن رحیمی
مربی کارسوق
کارشناس علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
profile-ranjbaran  حسن رنجبران
مربی کارسوق
کارشناس ریاضی دانشگاه تهران
profile-man  هادی روایی
مربی کارسوق، مربی دوره آموزشی
کارشناس مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دبیر پژوهش مکانیک دبیرستان دوره اول علامه حلی۱
profile-woman-copy  راحله شمس
مربی دوره آموزشی
کارشناس ارشد برق دانشگاه صنعتی شریف
profile-shabani  سعید شعبانی
سرپرست اجرای کارسوق
دکترای ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
استاد رياضي دانشگاه صنعتي شريف/مدير خانه رياضيات تهران
profile-man  سید پوریا طباطبایی
مربی دوره آموزشی
كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي
دبیر پژوهشی دبیرستان دوره اول علامه حلی۱
profile-woman-copy  الهه عیسی زاده
طراح محتوای آموزشی، مربی دوره آموزشی
كارشناس شيمي دانشگاه صنعتي شريف
profile-woman-copy  مهسا کاظمی
مربی کارسوق
مهندس کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
profile-kaviani  زینب کاویانی
طراح کارسوق، طراح محتوای آموزشی
کارشناس ریاضی دانشگاه تهران
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
دبیر ریاضی دبیرستان دوره اول فرزانگان۱
profile-karimi  نصیر کریمی
مربی دوره آموزشی
کارشناش ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
کارشناس ارشد ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
profile-karimi-nima  نیما کریمی
مربی کارسوق
کارشناش ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
profile-majid-golmohammadi  مجید گلمحمدی
مربی کارسوق
کارشناس حقوق دانشگاه تهران
profile-moradi  داوود مرادی
مربی کارسوق، مربی دوره آموزشی
کارشناس ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
كارشناس ارشد علوم كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف
دبیر پژوهشی کامپیوتر دبیرستان علامه حلی۱
profile-moshiri  زهرا مشیری
مربی کارسوق
کارشناس ریاضی دانشگاه اراک
profile-man  محمدجواد مقدس مهر
مربی کارسوق
کارشناس ارشد ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
profile-woman-copy  محیا مقیمی
طراح دوره آموزشی، مربی دوره آموزشی
كارشناس روان‌شناسي دانشگاه تهران
profile-mehdizade2  امیر مهدی زاده
مربی کارسوق
دکترای مهندسی صنایع دانشگاه آبرن آمریکا
profile-man  علی اکبر مهدی زاده
مربی کارسوق
کارشناس ارشد فیزیک دانشگاه سایمون فریزر کانادا
profile-woman-copy  مژگان میبدی
مربی کارسوق
کارشناس ارشد ریاضی دانشگاه شهید مدرس
profile-man  پیمان میرزایی
مربی کارسوق
كارشناس ارشد رياضي دانشگاه تهران
profile-naderi  سیامک نادری
مربی کارسوق
کارشناس ریاضی دانشگاه تهران
profile-woman-copy  سحر نجفی
مربی دوره آموزشی
کارشناس ریاضی دانشگاه تهران
profile-woman-copy کیمیا هاشمی
مربی دوره آموزشی
كارشناس علوم كامپيوتر دانشگاه اميركبير
profile-woman-copy صحرا یادگاری
مربی دوره آموزشی
كارشناس فيزيك دانشگاه تهران

 

به بالای صفحه بردن