کلبه آفرینش فکر که از ابتدای افتتاح خانه ریاضیات تهران، و به دعوت مسئولین این خانه، همکاری تنگاتنگ خود را با این مرکز علمی آغاز نموده، در این دوره از کلاس‌های خانه ریاضیات تهران نیز دوره‌هایی تحت عنوان «تفکر دوره‌همی» برای کودکان ۷ تا ۱۲ سال طراحی و اجرا می‌نماید.

تفکر دورهمی کلبه آفرینش فکر
تفکر دورهمی کلبه آفرینش فکر

این کلاس‌ها به مدت ۸ جلسه و در روزهای پنجشنبه هر هفته برگزار می‌گردند.

برگزاری دوره‌های تفکر دورهمی در خانه ریاضیات تهران