پس از طی مراحل قانونی، کلبه آفرینش فکر با اخذ مجوز خانه فرهنگ مشارکتی از سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، با عنوان خانه فرهنگ آفرینش اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در ساختمان آموزشگاه خود نموده است. لذا متقاضیان حضور در این دوره‌ها می‌توانند از طریق اطلاعات موجود در این صفحه با آموزشگاه کلبه آفرینش فکر در ارتباط باشند.

خانه فرهنگ آفرینش در کلبه آفرینش فکر