در راستای تفهیم هرچه بهتر مفاهیم ریاضی و افزایش مهارت‌های حل مسأله دانش‌آموزان پایه‌های چهارم تا دهم، کلبه آفرینش فکر اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزش ریاضی برای این عزیزان نموده است. این دوره‌ها در ساعت‌های بعد از مدرسه و به صورت دو روز در هفته برگزار می‌گردند. در راستای برگزاری با کیفیت‌تر، هر دوره با حداکثر شش دانش‌آموز تشکیل خواهد شد.

دبیران این دوره‌ها از کارشناسان ریاضی و مجرب در امر آموزش با سابقه تدریس در مدارس استعدادهای درخشان هستند.

برگزاری دوره‌های آموزش ریاضی